Ubezpieczenie młodzieży
Dodane przez operator dnia Wrzesień 05 2014 14:27:30
Zestaw dokumentów ułatwiający ubezpieczonym zgłoszenie i realizację świadczeń.

rok szkolny 2018/2019


EDU-A/P 051102

- tabela świadczeń - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

- ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/

- sposoby zgłaszania zdarzeń,

- graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

- druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”


rok szkolny 2017/2018

EDU-A/P 040002

- tabela świadczeń - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

- ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/

- sposoby zgłaszania zdarzeń,

- graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

- druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”


rok szkolny 2016/2017

EDU - A/P 031425

- tabela świadczeń - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017,

- ogólne warunki ubezpieczenia wraz z postanowieniami dodatkowymi

- sposoby zgłaszania zdarzeń,

- graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

- druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”


rok szkolny 2015/2016

EDU - A/P 024967

- tabela świadczeń - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016,

- ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/,

- sposoby zgłaszania zdarzeń,

- graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

- druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych"

rok szkolny 2014/2015

EDU - A/P 000477

- procedura zgłaszania szkód,

- ogólne warunki ubezpieczenia,

- zakres ubezpieczenia obowiązujący w placówce w roku szkolnym 2014/2015

- druki zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”

- druki zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych” - świadczenia dodatkowe