Konkurs - Rok Zbigniewa Herberta
Dodane przez polonista dnia Styczeń 28 2018 20:11:21
W związku z obchodzonym Rokiem Zbigniewa Herberta zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym i plastycznym „Moje spotkanie ze Zbigniewem Herbertem”.


Pierwsza edycja konkursu odbyła się 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy obchodzony był Rok Zbigniewa Herberta.

Regulamin konkursowy:
1. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę inspirowaną twórczością Zbigniewa Herberta.
2. Forma pracy: praca plastyczna lub fotografia.
3. Prace powinny być zatytułowane.
4. Ocenie podlega: samodzielność pracy, tytuł, oryginalność.
5. Prace ocenia jury, w skład którego wchodzi dwóch nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
6. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej.
7. Wszyscy uczestnicy otrzymują cząstkową ocenę celującą z lub z wiedzy o kulturze.
8. Prace należy złożyć u nauczyciela polonisty lub wiedzy o kulturze do 10 marca 2018.