WAMPIRIADA.
Dodane przez biblioteka dnia Luty 06 2018 09:39:33
Zaraz po feriach 28 lutego 2018 r.( środa) w godzinach 8.30 -12.00, odbędzie się 31. WAMPIRIADA.

Zapraszam do auli szkolnej wszystkie osoby zdrowe, pełnoletnie, chcące bezinteresownie pomóc osobom potrzebującym bezcennego leku jakim jest krew.

Osoby oddające krew zwolnione są w tym dniu z zajęć lekcyjnych.

Czekamy również na absolwentów oraz inne zaprzyjaźnione ze szkołą osoby.

Pamiętajcie, WARTO POMAGAĆ!!!

A. Rudzińska