Świadczenie "Dobry start " 300+
Dodane przez operator dnia Czerwiec 20 2018 20:04:22
Dnia 01.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu "Dobry start" (tzw. wyprawka 300+).

Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim uczniom do ukończenia 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności), którzy rozpoczną lub kontynuują naukę od 1 września 2018 roku w bydgoskich szkołach.

Wnioski w formie papierowej, dotyczące programu rządowego, mogą być składane w szkole w okresie od 1.08-31.08.2018.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Pomoc finansowa - strona UM